Jak

kombinací vzdělávacích aktivit

  • individuálním přístupem ke klientům bez ohledu na rozsah zakázky

  • detailně propracovaným systém přípravy, realizace a vyhodnocením vzdělávacího programu

  • časovým i obsahovým vymezením podle potřeb a přání klienta

 

Všechna probíraná témata jsou interpretována s využitím metod (modelování, inscenační, situační, problémové, praktická cvičení, předvedení/provedení, diskusní, brainstorming a další) a na základě individuálních praktických a analyzovaných vystoupení.

 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.