O nás

Našim cílem je:

 • odhalit úroveň vašich komunikačních dovedností a pozvednout ji na úroveň rétorického umění

 • nalézt, pojmenovat a vycizelovat lektorské dovednosti, které jsou do určité míry limitovány osobností, schopnostmi a motivací jednotlivce

 • vylepšit komunikační dovednosti nezbytné pro váš kariérní růst

 

Co se v kurzech naučíte:(1)

 • definovat cíle prezentace

 • význam osobní přípravy

 • analyzovat posluchače

 • připravit strukturu a obsah prezentace

 • vystupovat před posluchači

 • přesvědčivě srozumitelně a zajímavě sdělovat informace

 • získávat a udržovat pozornost posluchačů

 • reagovat na nepříjemné otázky posluchačů

 • zvládat stresové faktory prezentačních vystoupení

 • používat přiměřenou verbální a neverbální komunikaci (jak nás vidí druzí, posluchačovo vnímání, jak stát a co dělat s rukama, přiměřená gestikulace, práce s hlasem)

 • pracovat s prezentačními pomůckami a didaktickou technikou

 • pracovat s vizuálními pomůckami a videokamerou

 • interaktivní prezentace

 • využití zpětné vazby (příjímání a poskytování) v profesním i osobním životě

 • efektivní organizace a vedení pracovních porad

 • projektovat plán osobního rozvoj

 • začlenění do české společnosti

 

Témata:(1)

 • vlastnosti dobrého lektora

 • základní pedagogické dovednosti

 • všeobecné zásady vystupování před posluchači

 • verbální a neverbální komunikace

 • způsoby výkladu probírané látky

 • záměr a cíl semináře

 • proces motivace a psychologie rozhodování

 • řízená diskuse a účinná argumentace

 • charakteristika účastníků

 • problémoví účastníci a jejich zvládání

 • nejčastější chyby při lektorování

 • stresové faktory

 • didaktická technika

 • improvizace v lektorském vystupování

 • porada a styly řízení

 • relaxační techniky

 • estetika

 • technika mluveného projevu

 • základy rétoriky

 • dechová cvičení

Aktuality

V této rubrice nejsou žádné články.

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.